BASES DEL TORNEIG

FORMAT - Sistema Suís basat en valoració a 9 rondes. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager".

GRUPS - El torneig es disputarà en 3 grups:

. Grup A : Vàlid per a ELO FIDE-FEDA-FCd'E.

Jugadors/es amb llicència federativa en vigor.

. Grup B: Vàlid per a ELO FIDE-FEDA-FCd'E.

Jugadors/es amb llicència federativa en vigor i un ELO Català màxim de 1899.

· Grup Promoció (Grup C):

Vàlid per a ELO català. Jugadors/es menors de 12 anys (sub-12, sub-10,sub-8) amb llicència federativa en vigor i un ELO català màxim de 1799.

El rànking inicial dels grups A i B es formarà tenint en compte l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO FEDA i després l'Elo català.

RITME DE JOC - Partides a una hora i mitja més 30 segons d'increment per jugada realitzada. Es perd la partida per incompareixença passats 30 minuts des de l'hora d'inici previst per la ronda.

DIES i HORARI - Dissabtes a les 16.00h, del 9 d'abril al 4 de juny, ambdós inclosos (9 rondes). - El jugador/a que no es presenti a la primera ronda o a dues rondes (seguides o alternes) quedarà eliminat/da del torneig, excepte que hagi comunicat la seva absència a l'àrbitre principal abans de l'aparellament de la ronda afectada. Aquesta comunicació s'admetrà en un màxim de dues rondes.

Els byes no es bonificaran.

LOCAL DE JOC - El torneig es disputarà al Centre Cívic Pla d'en Boet C/Juan Sebastián Elcano n°6 de Mataró. Local amb aire condicionat i adaptat per a minusvàlids.

DRETS D'INSCRIPCIÓ

Grup A : 28€

Grup B : 23€

Grup C : 15€

Inscripció anticipada mitjançant ingrés (fins el dilluns 5 d'abril): 3€ de descompte a tots els grups.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins un cop realitzat el pagament, que pot fer-se de forma anticipada mitjançant un ingrés al compte de Bankia, Titular: MATARO. Número de Compte: ES40 2038-6697-79-6000002530, indicant el nom, cognoms, club i grup on es vol participar.

L'organització es reserva el dret de desestimar o anul·lar una inscripció.

FORMES D'INSCRIPCIÓ

Per telèfon: 93.798.28.88 (Sr.Bollero, de 20 a 22.30h) / 930.013.281 (Sr. Vilalta, de 20 a 22h)

Mitjançant formulari d'inscripció a la pàgina web: www.clubescacsmataro.com

Per e-mail: info@clubescacsmataro.com

Data màxima d'inscripció: Dijous 7 d'abril.

PREMIS

A tots els efectes es tindrà en compte l'ELO català per atorgar els premis. Els premis econòmics estan subjectes a les retencions que determini la llei.

PREMIS GRUP A

1.- 400 eur + Trofeu

2.- 300 eur + Trofeu

3.- 200 eur + Trofeu

4.- 150 eur

5.- 80 eur

6.- 60 eur

ΤRΑΜS Α.

2100-2000: 50 eur + Trofeu

SUB-1999: 50 eur + Trofeu

MILLOR MAJOR 60: 50 eur + Trofeu

MILLOR SUB 16:50 eur + Trofeu MILLOR COMARCAL: 50 eur + Trofeu MILLOR LOCAL (C.E. MATARÓ i C.E CERDANYOLA): 50 eur + Trofeu

PREMIS GRUP B

1 - 200 eur + Trofeu

2 - 150 eur + Trofeu

3 - 100 eur + Trofeu

4 - 80 eur

5 - 60 eur 6.- 40 eլյr

ΤRΑΜS Β:

SUB 1799: 30 eur + Trofeu

SUB 16:30 eur + Trofeu

MILLOR COMARCAL: 30 eur + Trofeu

MILLOR LOCAL (C.E. MATARÓ i C.E CERDANYOLA) 30 eur + Trofeu

GRUP C:

1.- Trofeu + Material

2.- Trofeu + Material

3.- Trofeu + Material

4.- Trofeu

5.- Trofeu

6.- Trofeu

MILLOR SUB 10: Trofeu

MILLOR SUB 8:Trofeu

MILLOR COMARCAL: Trofeu

MILLOR LOCAL (C.E. MATARÓ i C.E. CERDANYOLA): Trofeu

PREMIS PER EQUIPS

S'establirà una classificació per equips. Es sumaran el punts dels tres millors jugadors/es classificats d'un mateix club. S'atorgarà un trofeu a cadascun dels tres equips millors classificats de cada grup. Un club només podrà optar a un sol premi per equips.

LLIURAMENT DE PREMIS

Es realitzarà un acte d'atorgament de premis un cop finalitzada l'última ronda, el dia 4 de Juny. Els premis individuals no són acumulables i tenen en compte els sistemes de desempat entre els empatats a punts.

Els premis tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en aquest acte.

DESEMPATS

S'utilitzaran els següents sistemes de desempat:

1. Buchholz brasiler amb ajust FIDE.

2. Buchholz mitjà amb ajust FIDE.

3. Buchholz total amb ajust FIDE.

4. Puntuació progressiva acumulativa (fins a les últimes conseqüències).

5. Sorteig.

L'ordre d'aquests desempats, excepte el sorteig, es sortejarà immediatament després de finalitzar l'última ronda. A efectes de desempat, s'utilitzarà l'oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling Rules – FIDE Handbook].

DIRECCIÓ I ARBITRATGE

El director del torneig és e Sr. Valentín Arroyo, i l'àrbitre principal és el Sr.Toni Viñas.

APEL·LACIONS

Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d'Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i dos jugadors/es escollits/des entre els/les participants. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables. Aquestes reclamacions s'hauran de presentar per escrit en un imprès oficial de la FCd'E facilitat per l'organització com a màxim una hora desprès de finalitzar la ronda objecte de reclamació.

ÚS DE TELÈFONS MÒBILS

Si és imprescindible utilitzar el mòbil caldrà demanar permís a l'àrbitre del torneig. Si el mòbil produeix algún soroll a algun participant o si es detecta que manipula el mobil sense permís arbitral, serà sancionat amb la pèrdua del punt en joc.

TORNEIG

L'organització pot suspendre el torneig per motius de força major que impedeixin el seu desenvolupament o bé alterar els grups si no hi ha un nombre mínim de jugadors inscrits. La responsabilitat de l'organització davant els jugadors que no disputin el torneig per aquestes causes es limitarà a la devolució dels drets Cobrats.

NORMATIVA

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCd'E, la FEDA i FIDE per a torneigs oberts. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

Col.laboren:

 

http://novali.org/ 

logo-iluro-electric