HISTÒRIA DEL CLUB D'ESCACS MATARÓ - GÈNESI

"A las 10,35 de la noche se abre la sesión bajo la presidencia de sr. Cruzate, el cual expone a la asamblea que, habiéndose aprobado los estatutos tiene que procederse a la elección de junta directiva. El sr. R. Piñol presenta una candidatura que es aprobada por unanimidad, quedando por lo tanto constituida la junta directiva de la forma siguiente:

 • Presidente: Sr. Trinidad Cruzate
 • Vicepresidente 1°: Sr. Juan Roig
 • Vicepresidente 2°: Sr. Arturo Gaudí
 • Tesorero : Sr. Antonio Fábregas
 • Contador: Sr. Enrique Mallol
 • Secretario: Sr. Juan Noé
 • Vicesecretario: Sr. Juan Piñal
 • Vocal 1 °: Sr. Amadeo Barrios
 • Vocal 2°: Sr. Juan Julia
 • Vocal 3°: Sr. Joaquín Girves
 • Vocal 4°: Sr. Melchor Comas

El sr. Cruzate da las gracias por la elección y propone un voto de gracias por la comisión organizadora por los trabajos de constitución que es aprobado, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,50 horas.

Mataró, 24 de febrero de 1927" (del Llibre d'actes)

Acabava de néixer el Club d'Escacs Mataró, fíll d'un grup d'entusiastes encapçalats pel Santiago Aznar i pertanyents a la petita burgesia d'una ciutat que es debatia entre una forta industrialització (promoguda bàsicament per l'arribada del ferrocarril i el sector tèxtil) i la tradicional problemàtica agrària que afectava a prop del 70% de la població mataronina.

Primer Acta Club d'Escacs Mataró - 1927
Primer Acta Club d'Escacs Mataró - 1927

Normalment es reunien al Café del Centro situat a la plaça de la Llibertat (actual plaça Santa Anna) i van decidir ajuntar-se en una associació.

Els estatuts van ser aprovats pels organismes corresponents el dia 27 de setembre de 1927, pel que es pot considerar aquesta data com l'oficial a efectes d'aniversari. Els estatus obligaven al club a organitzar un campionat social:  "En este torneo, se crearán, siempre que el estado económico del club lo permita, valiosos premios para mayor estímulo y fomento del noble juego" Art. XXIII.

Com a curiositat, cal dir que els estatuts estaven regits per l'article IV de la llei d'associacions del 30 de juny de .... 1887!

La junta va decidir reunir-se el 1r diumenge i el tercer dissabte de cada mes. Es va acordar que es faria una inauguració oficial del club, cosa que finalment va succeir el dia 8 d'octubre (vuit mesos després de la constitució de la junta!) organitzant una sessió de simultànies a càrrec de l'aleshores campió de Catalunya sr. Plàcid Soler a 30 taulers '"haciendo un brillante resultado" (desgraciadament, no sabem quin). L'acte va ser gratuït pels socis.

També ens trobem amb el següent anunci: "Es recorda als Srs. que sense ésser socis del club hagin freqüentat el local dues o més vegades, bé jugant alguna partida o simplement com espectadors, que tenen l'obligació d'inscriure's com a socis o del contrari se'ls prega obtinguin-se de freqüentar més el local" (22 d'octubre de 1927).

L'any 1928 s'organitza el primer campionat de Mataró (encara no es denominava campionat social malgrat del que hi deien els estatuts). Ignorem si hi podien prendre part també jugadors que no estiguessin inscrits com a socis. Es va dividir en 1° i 2" categoria, i les classificacions finals van ser les següents:

1ª categoria:

 1. Majó
 2. J . Recoder
 3. J. Aznar
 4. C. Abril

2ª categoria:

 1. Adan
 2. Bellavista
 3. Clavell

El sr. Majó va ser reptat aleshores pel sr. Piñol en un matx pel títol de campió del club, matx que va guanyar el primer.

Un esdeveniment destacat aquest 1928 va ser la visita del flamant campió del món, Dr. Alexander Alekhine a Barcelona, a una coneguda sala de festes de l'època: el Irís Park. El Dr. Alekhine va disputar una sessió de simultànies a 300 taulers (¡) i nou jugadors del club hi van prendre part: Abril, Recoder, Piñol, Cunill, Comas, Majó van guanyar, Bellavista fa fer taules i Aznar i Subirachs van perdre.

L'any 1929 de nou trobem el social sota la denominació de "Campionat de Mataró" La classificació final va ser en les dues categories:

1° categoria:

 1. Comas
 2. E. Font
 3. Abril

2° categoria :

 1. J . Font
 2. Guardia

També de nou ens visita en Plàcid Soler en una altra exhibició de simultànies a 29 taulers, i aquest cop sí que tenim el resultat: guanya 17, entaula 5 i perd 7.

Tot i això, l'esdeveniment més important d'aquest any és la creació del primer torneig per equips en el que hi pren part el nostre club "El campeonato de la costa". La iniciativa del qual va partir del Club d'escacs Mataró. Finalment ens van acompanyar el Lucena de Calella, l'Orfeó Badaloní, el Rubinstein de Santa Coloma de Gramenet, i el Badalona. La classificació final va ser:

 1. Lucena 30 punts
 2. Mataró 28,5 punts
 3. Badalona 24 punts
 4. Rubinstein 9 punts
 5. Orfeó Badaloní 8,5 punts

L'organització d'aquesta mena de campionats sempre ha sigut una obsessió pels clubs del Maresme i especialment pel nostre club, que sempre ha tingut la iniciativa d'organitzar-lo. Desgraciadament sempre es queda en un intent. No obstant això, l'últim es va donar l'any 2006 ¡Quasi un segle més tard!

El Campionat de 1930 el guanya un desconegut: José Barbena, i el fet més destacat és que es fa pagar una inscripció de 5 pessetes que "se devolverán si el jugador termina el torneo" Hi ha coses que no canvien, com els jugadors que s'apunten a un torneig i després l'abandonen o simplement no apareixen...

L'any 1931 una de les decisions més importants que pren la junta és acordar una derrama voluntària per ajudar al club, que malgrat tot no acaba de poder arrancar. Es pren la iniciativa d'organitzar un torneig amb apertura obligada (el romàntic Gambit de l'alfil) amb una dotació per premis de 75 pessetes que dóna el sr. Cruzate. El campió del club aquest any és el sr. Xaudaró i el club s'inscriu com a equip de 3° categoria al recentment creat "Campionat de Catalunya per equips".

L'any 1932 és un any prou important: s'aprova per primer cop la creació d'un equip de 2° categoria que passarà a denominar-se Juniors de Mataró. També es renova la junta per primer cop des de 1927, tot i que el Sr. Cruzate continua sent el president (continuarà fins acabada la guerra).

També es pren una curiosa decisió: "A proposta de la junta s 'aprova que els jugadors que ho desitgin podran jugar-se deu cèntims per partida, els quals quedaran en benefici pel club perquè d'aquesta manera es jugarà amb més cura, i els jugadors tindran més interès en el jugar, millorant la qualitat de joc" Acta de la junta del dia 30 d'abril.

En guanyar el campionat del club, en aquest 1934 el sr. Comas es converteix en el primer jugador que repeteix títol de la història del club.

L'any 1934 es desperta sota l'escàndol de l'exclusió de la Federació Catalana d'Escacs de la F.I.D.E., per haver-se creat la Federació Espanyola. La Federació Catalana va protestar, ja que ningú l'havia consultat sobre el tema, però la F.I.D.E. va ser inflexible. Com a protesta, la Federació Catalana no es va adscriure a la nova Federació Espanyola i en conseqüència, no es va poder participar en les prèvies estatals com a jugadors catalans. (Es va donar el cas del destacat jugador català Vilardebó, que per poder jugar va haver de canviar la seva residencia a Saragossa).

El club canvia d'estatuts i els adapta al model república d'aleshores. Queda campió del club el Carbó, campionat al qual per fi se li dóna la denominació de "Campionat Social".

Joan Manuel Marches Rios
Mataró 25 de setembre de 2007