XIV OBERT CIUTAT DE MATARÓ "MEMORIAL VIÑAS"

BASES DEL TORNEIG

 

FORMAT

Sistema Suís basat en valoració a 9 rondes. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager” i es publicaran, a partir de la ronda 2, els dimarts a partir de les 22h.


GRUPS

El torneig es disputarà en 3 grups:

  • Grup A : Vàlid per a ELO FIDE-FEDA-FCd’E. Jugadors/es amb llicència federativa en vigor.
  • Grup B : Vàlid per a ELO FIDE-FEDA-FCd’E. Jugadors/es amb llicència federativa en vigor i un ELO català màxim de 1899.
  • Grup Promoció (Grup C): No vàlid per a ELO. Jugadors/es menors de 12 anys (sub-12, sub-10, sub-8) i un ELO català màxim de 1799.

El rànking inicial dels grups A i B es formarà tenint en compte l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO FEDA i després l’ELO CAT.


RITME DE JOC

Partides a una hora i mitja més 30 segons d’increment per jugada realitzada. Es perd la partida per incompareixença passats 30 minuts des de l’hora d’inici previst per la ronda.


DIES I HORARI

Dissabtes a les 16.00h, del 7 d’abril al 9 de juny, ambdós inclosos (9 rondes). Es descansarà el dia 28 d’abril.

El jugador/a que no es presenti a la primera ronda o a dues rondes (seguides o alternes) quedarà eliminat/da del torneig, excepte que hagi comunicat la seva absència a l’àrbitre principal abans de l’aparellament de la ronda afectada.

S’admetrà un màxim de tres byes, que no es bonificaran. Els byes es solicitaran personalment a l’àrbitre principal o bé per e-mail a: inscripcio@clubescacsmataro.com (fins el dilluns previ).

No es podrà jugar la ronda 3 si no s’ha fet el pagament de la inscripció al torneig.


LOCAL DE JOC

El torneig es disputarà al Centre Cívic Pla d’en Boet c/ Juan Sebastián Elcano nº6 de Mataró. Local amb aire condicionat i adaptat per a minusvàlids.


DRETS D’INSCRIPCIÓ

Grup A : 35€
Grup B : 30€
Grup C : 20€

  • Jugadors amb ELO FCd’E >= 2300: Inscripció gratuïta.
  • Jugadors del C.E.Mataró: 5€ de descompte
  • 5 jugadors o més d’un mateix club: 5€ de descompte.
  • Inscripció anticipada mitjançant ingrés (fins el dissabte 31 de març): 5€ de descompte.

Els descomptes no s’acumulen (màxim 5€ de descompte).

La inscripció no es considerarà formalitzada fins un cop realitzat el pagament, que pot fer-se de forma anticipada mitjançant un ingrés al compte de Bankia, Titular: C.E.MATARÓ. Número de Compte: ES40 2038-6697-79-6000002530, indicant el nom, cognoms, club i grup on es vol participar.

L'organització es reserva el dret de desestimar o anul·lar una inscripció.


FORMES D’INSCRIPCIÓ

  • Mitjançant formulari d’inscripció a la pàgina web: www.clubescacsmataro.com
  • Per e-mail: inscripcio@clubescacsmataro.com
  • Per telèfon: 675 45 35 40 (Sr.Vilalta, de 20 a 22h)

Data màxima d’inscripció: Dijous 5 d’abril.


PREMIS

A tots els efectes es tindrà en compte l’ELO català per atorgar els premis. Els premis econòmics estan subjectes a les retencions que determini la llei.

PREMIS GRUP A

1.- 400 eur + Trofeu
2.- 300 eur + Trofeu
3.- 200 eur + Trofeu
4.- 150 eur
5.- 80 eur
6.- 60 eur

Millor del tram 2100-2000: 50 eur + Trofeu
Millor del tram sub 1999: 50 eur + Trofeu
Millor sub 16: 50 eur + Trofeu
Millor veterà 60 o més: 50 eur + Trofeu
Millor jugadora: 50 eur + Trofeu

PREMIS GRUP B

1.- 200 eur + Trofeu
2.- 150 eur + Trofeu
3.- 100 eur + Trofeu
4.- 80 eur
5.- 60 eur
6.- 40 eur

Millor del tram sub 1799: 30 eur + Trofeu
Millor sub 16: 30 eur + Trofeu
Millor veterà 60 o més: 30 eur + Trofeu
Millor jugadora: 30 eur + Trofeu

PREMIS GRUP C

1.- Trofeu + Material
2.- Trofeu + Material
3.- Trofeu + Material
4.- Trofeu
5.- Trofeu
6.- Trofeu

Millor sub 10: Trofeu
Millor sub 8: Trofeu

 

LLIURAMENT DE PREMIS

Es realitzarà un acte d’atorgament de premis un cop finalitzada l’última ronda, el dia 9 de Juny. Els premis individuals no són acumulables i tenen en compte els sistemes de desempat entre els empatats a punts. Els premis tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en aquest acte.

 

DESEMPATS

S’utilitzaran els següents sistemes de desempat:

1. Buchholz brasiler amb ajust FIDE.
2. Buchholz mitjà amb ajust FIDE.
3. Buchholz total amb ajust FIDE.
4. Puntuació progressiva acumulativa (fins a les últimes conseqüències).
5. Sorteig.

L’ordre d’aquests desempats, excepte el sorteig, es sortejarà immediatament després de finalitzar l’última ronda. A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling Rules – FIDE Handbook].


DIRECCIÓ I ARBITRATGE

El director del torneig és el Sr.Albert Gabañach, i l’àrbitre principal és l’AN Sr.Antoni Viñas.

 

APEL·LACIONS

Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i quatre jugadors/es escollits/des entre els/les participants. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

Aquestes reclamacions s’hauran de presentar per escrit en un imprès oficial de la FCd’E facilitat per l’organització com a màxim una hora desprès de finalitzar la ronda objecte de reclamació.

 

ÚS DE TELÈFONS MÒBILS

Si és imprescindible utilitzar el mòbil caldrà demanar permís a l’àrbitre del torneig. Si el mòbil produeix algún soroll a algun participant o si es detecta que manipula el mòbil sense permís arbitral, serà sancionat amb la pèrdua del punt en joc.

 

DRETS  D’IMATGE

La participació en aquest torneig implica la cessió dels drets d’imatge dels jugadors que hi participin. El Club d’Escacs Mataró podrà utilitzar les imatges capturades dins la sala de joc, tant en la seva pàgina web com en altres canals de comunicació que informin de l’activitat esportiva desenvolupada.


TORNEIG

L’organització pot suspendre el torneig per motius de força major que impedeixin el seu desenvolupament o bé alterar els grups si no hi ha un nombre mínim de jugadors inscrits. La responsabilitat de l’organització davant els jugadors que no disputin el torneig per aquestes causes es limitarà a la devolució dels drets cobrats.


NORMATIVA

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCd’E, la FEDA i FIDE per a tornejos oberts.

 

La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

 

Col.laboren:

 

http://novali.org/